Pracownia PSYCHE jest wpisana pod nr 116/2009 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez marszałka województwa śląskiego. Została założona w 2009 roku i jest prowadzona przez dwóch doświadczonych psychologów. Dzięki czemu badania są wykonywane sprawnie, rzetelnie i BEZSTRESOWO. Potwierdzają to opinie naszych zadowolonych klientów.
Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01 kwietnia 2005 w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Zapraszamy na rzetelne i bezstresowe PSYCHOTESTY!

Jakie badania wykonujemy?

 • badania psychologiczne kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki, autobusy, busy, taksówki
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
 • badania psychologiczne dla kierowców przewożących znaczne wartości pieniężne
 • badania/konsultacje psychologiczne dla osób posiadających pojazdy służbowe
 • badania psychologiczne dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • badania psychologiczne dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 • badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy
 • Badania psychologiczne instruktorów doskonalenia techniki jazdy
 • badania psychologiczne egzaminatorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne dla kierowców rajdowych i wyścigowych
 • badania psychologiczne dla osób skierowanych przez lekarza
 • badania psychologiczne dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
 • badania psychologiczne dla uczestników wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla sprawców wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie

Co trzeba zrobić aby umówić się na badanie?

Szanując czas naszych klientów umawiamy się telefonicznie na określoną godzinę. Badania wykonywane są w małych grupach w celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne?

 1. Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 2. Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 3. Skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
 4. Skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku: jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.

Do wystawienia faktury, potrzebne są następujące dane:

 1. Dane firmy zawierające nazwę, adres oraz NIP.

Jak wygląda badanie psychologiczne/psychotechniczne?

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Stosujemy testy typu „papier i ołówek” oraz aparaturę do badan psychologicznych.

 • Koncentracja i podzielność uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zdolność myślenia logicznego
 • Osobowość
 • Czas reakcji
 • Koordynacja wzrokowo ruchowa
 • Widzenie stereoskopowe
 • Widzenie zmierzchowe
 • Adaptacja po olśnieniu

Specyfiką badania psychologicznego jest korzystanie z „wywiadu” i obserwacji. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej. Każdego Badanego traktujemy z szacunkiem, życzliwością oraz zapewniamy bezstresową atmosferę badania.

Ile czasu trwa badanie?

Zależy to od rodzaju badania i tempa pracy osoby badanej. Zazwyczaj badanie trwa od 0,5 do 1,5 godziny.

Czy można powtórzyć nie zaliczone ćwiczenie?

Jeśli wyniki są złe, powtarzamy badanie albo pojedyncze zadania. Może to nastąpić od razu lub innego dnia. Zakładamy, że może działać stres, zmęczenie, chwilowa niedyspozycja.

Klient za powtórne badanie nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty.

Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?

Kierowcy, Instruktorzy, egzaminatorzy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat
 • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy
 • kierowcy pojazdu uprzywilejowanego – co 5 lat

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie z Komendy Policji / Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego – na orzeczeniu nie ma terminu kolejnego badania, więc w przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji, badanie należy w całości powtórzyć.

Osoby skierowane przez lekarza medycyny pracy, które w ramach obowiązków zawodowych korzystają z samochodu w ramach kat. B –nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne.