Cennik

Cennik Badań PsychologicznychBadania kierujących pojazdami silnikowymi skierowanych przez Starostę:

Badanie dla kandydatów na kierowców kat. C,CE, D, DE 150zł
Badanie dla kierowców zawodowych oraz pojazdów uprzywilejowanych 150zł
Badanie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów 150zł
Konsultacja dla osób kierujących pojazdem kat. B w ramach obowiązków służbowych 80zł
Badania do pracy na wysokości 60zł
Badanie dla operatorów koparek, ładowarek, suwnic i innych maszyn 60zł
Badanie dla operatorów wózków widłowych 60zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 30zł
Kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawców wypadków drogowych 150zł
Przekroczenia liczby 24 punktów karnych 150zł
kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny 150zł
Badanie na broń 200zł
Badanie pracowników ochrony 150zł
Opinia psychologiczna 200zł